در زیر نکته هایی را به شما میگم که خوش پوشتر و جذابتر به نظر بیایید.yes

زنان قد بلند:

از کمربند پهن استفاده کنید

از دامن خیلی کوتاه یا بلند پرهیز کنید

لباس های طرحدار ونقشدار و و طرح خطوط افقی بپوشید

دامن بلند یا دمپا گشاد بپوشید

لباس های سرتا پا یکرنگ نپوشید

از کردنبند یا گوشواره ی خیلی کوچک  استفاده نکنید

شلوار راسته بپوشید

 تاپ نپوشید

کیف دستی کوچک استفاده کنید

از کفش کمی لژدار استفاده کنید

کفش پاشنه بلند نپوشید

 

خانم های قد کوتاه و ریز نقش:

لباس با طرح راه راه افقی نپوشید

از لباس های رنگارنگ ،ملزومات بزرگ و شلوار دمپا گشاد و یا پاچه های تاشده استفاد کنید

خطوط عمودی و لباس های یقه هفت بدن را کشیده تر می کند

دامن کوتاه با نقش ونگار بزرگ نپوشید

لباس های یکرنگ و شلوار راسته و ملزوات کوچک استفاده کنید

کفش کمی نوک تیز بپوشید

کفش پاشنه بلند بپوشید

از کمربند باریک استفاده کنید

 

خانم های چاق:

لباس یکرنگ یکدست بپوشید

از کت وژاکت بلند با دکمه های باز استفاده  کنید

از روسری شالی استفتده کنید

گردنبند بلند شما را  لاغرتر می کند کفش پاشنه بلند بپوشید

لباس یقه هفت و قلبی شکل گردن را کشیده تر می کند

لباس تیره رنگ بپوشید

ژاکت بلند بدون اپل بپوشید