تقدیم به شما دوستان!

این ایام به همه شما دوستان تسلیت بادکاش فاصله ها را کم کنیم ...کلیپی از محمد اصفهانی در وصف علی