مایه ماست اگر ترش باشد آن را در یک دستمال می گذاریم تا آبش بچکد . سپس آن را به شیر ولرم اضافه می کنیم تا ماست شیرین شود(مایه نباید خیلی ترش باشد.)

کره را در جاکره ای یا در ظروف درب دار قرار دهید که زود تند نشود .

کره را در ظرفی بجوشانید و یک پیاز پوست کنده در داخل کره در حال آب شدن بیندازید . کف آن را بگیرید و پس از آن که خنک شد آن را در شیشه یا ظرفی چینی بریزید .

زدن ماست در ظرف سفالی طعم آن را بهتر می کند.


برگرفته از کتاب: پنجاه نکته ریزخانه داری