خوابگاهی عجیب و تک داریم

در بدنسازی اش خرک داریم

گرچه این کاخ هست در «حافظ»

لیک استخر در ارم داریم

پولدار و فقیر یکسانند

از همه قشر و دهک داریم

روز و شب در تلاش بی وقفه

کشت تدریجی کپک داریم

تا که ثابت کنیم که این شدنی ست

طرح گنداندن نمک داریم

تا مگر ظرف ها تمیز شود

مته ،سمباده کاردک داریم

در کمدهایمان به جای کتاب

تیغ اصلاح ،کش ، پفک داریم

غالبا نماز آخر وقت

هر دو رکهت سه بار شک داریم

در نمک پاشمان مربا و

در شکر پاشمان نمک داریم

روی بالشت هایمان لپ تاپ

زیر بالشت ها تشک داریم

فیس بوک است شمع محفل ما

ما که ویندوز یا که مک داریم

Asghar is now friend with Zahra

توی wall همه سرک داریم

بهر ابراز عشق ، امروزه

like داریم ،کامنت داریم

روز و شب حرف می زنیم فقط

تا که ثابت کنیم که فک داریم

تا بخندیم بی جهت با هم

روی دیوار ها ترک داریم

شامان لوبیای سحرآمیز

ماجراها با جناب جک داریم

از قضا سلف جمعه تعطیل است

پس غذا سوپ جو پرک داریم ...

وام ها چون که می شود واریز

با غذا دایم ایستک داریم

آخر ماه بعد هر دو وعده

چای جوشیده خنک داریم

در آسانسور به لب دعای سفر

«ربی انی اتولک» داریم

شتر مرگ ساکن الفباست

چشم بیهوده بر کمک داریم

هفته ای هفت بار pes داریم

خمله داریم هافبک داریم

تخته ، پاسور ومثلهم هرگز..

فنچ داریم ...بادکنک داریم

روی دیوارهای اتاقمان عکس

خانم جولیا کیک داریم

عاشقیم اکثرا ، بنابراین

شعر داریم ، نی لبک داریم

عاشقی شغل مطمئنی نیست

دو سه معشوقه یدک داریم

طبق «اصل بقای عاشق» اگر

نازنین رفت روشنک داریم

آری این گونه است اوضاعمان

گویا خانه در درک داریم

بیخودی نیست آخر هر ترم

یک سبد نمرهای تک داریم


دانشجویان دانشگاه شیراز