• در فصول گرم در مهمانی های خصوصی از شلوارجین استفاده کنید . زمانی که قصد پوشیدن شلوارک دارید سعی کنید از شلوارهای گشاد ورنگارنگ در جمع مهمانی استفاده نکنید .
  • زمانی که پوتین می پوشید لازم نیست شلوار خود را به داخل پوتین فرو ببرید باید شلوار خود را به اندازه مناسب به بالا تا بزنید تا پوتین بهتر نمایش داده شود. هرگز از شلوارک های نیمه بلند برای این مواقع استفاده نکنید.
  • از شلوارک های بلند استفاده نکنید . در صورت داشتن چنین شلوارک هایی ، باید پایین آن را تا بزنید
  • اگر قد شما کوتاه است می توانید با پوشیدن جوراب همرنگ شلوار خودرا بلنندتر جلوه دهید
  • هرگز سرتا پای خود را با لباس راه راه و عمودی نپوشید این کار بسیار زشت به نظر می رسد سعی کنید ترکیب های درستی از پیراهن یا تی شرت با شلوار ساده بپوشید
  • اگر شلوار جین خود را تیره تر از تی شرت یا پیراهن انتخاب کنید بسیار زیباتر جلوه خواهید کرد این به شما کمک می کند که بلندتر جلوه کنید
  • سعی کنید بجای خرید شلوارک شلوارهای جین قدیمی خود را کوتاهتر کنید و از آنها استفاده کنید . جین به طور کلی موجب بلند جلوه دادن قد شما شود .
  • استفاده از شلوار های جین با  مدل های خش دار و پاره بیشتر حالت هوس آلود فرد را نشان می دهد و برای مدو زیبایی به کار نمیرود . بنابراین در پوشیدن خود دقت نمائید .
  • مردانی که از اندام بزرگ برخوردارند و تنومند تلقی میشوند نباید لباس آیزان بپوشند . این دسته از افراد باید از لباس های چسبان بالا تنه و باری پایین تنه باید ا ز شلوار آزاد ونه آویزان استفاده کنند.
  • اگر لاغر اندام هستید از شلوار باریک و لاغر اندام استفاده نکنید این شمارا لاغر تر جلوه می دهد.
  • هنگامی که میخواهید از شلوار جین و بلوز استفاده کنید سعی کنید شلوارتان تیره تر از بلوزتان که از جنس کتان است استفاده کنید .