1.پرهیزکاری و کسب اخلاق و صفات حمیده
2.شناخت و معرفت کامل آن حضرت از طریق صفات و خصایص
3.متظر ظهور و فرج آن حضرت بودن
4.ترویج نام و یاد آن حضرت و تشدید علاقه و محبت به امام
5. صدقه دادن به نیت سلامتی و تعجیل برای ظهور ایشان
6.توسل به آن حضرت در مشکلات و گرفتاری های مهم
7.فضایل وکمالات و صفات آن حضرت را برای مردم ذکر کردن
8.مقاومت در خواندن دعای الهم کن لولیک و الهم الرزقنا توفیق الطاعه
9.خواندن  دعای عهد امام زمان هر روز بعد از نماز صبح