شاید سوال خیلی از من وشماها باشه که اتباط دختر وپسر درستش چیه؟برای خود من هم خیلی سوال بوده

خودم به این جوابها رسیدم ...

donafare

ارتباط دختر وپسر قبل از ازدواج برای آشنایی با هم چگونه باشد ؟

آشنایی دختر وپسر اگر بر اساس ضوابط شرعی باشد اشکال ندارد(نکته ای را در پرانتز بهتون بگم :حاج آقا دهنوی مشاور برنامه گلبرگ که به دانشگاه ما اومده بودن میگفتن که دختر و پسر که در محیط دانشگاه باهم حرف میزنید اشکالی نداره وگرنه اگه اشکال داشته باشه من خودم از هم گناه کارترم چون کارم مشاورست خنده هم اگر باهم میکنید خنده کم ونه به قهقه و بلند شدن صدا و ...) اسلام دوستی مخفیانه دختر وپسر را ولو به بهانه ازدواج نهی نمیکند چه این که آسیب های دنبال ناپذیری را بدنبال دارد .بنابراین اگر دختر و پسری همدیگر را می پسندند بهتر آن است که به صورت غیر مستقیم در مورد خانواده هم دیگر تحقیق کنند.بسیاری از ارتباطات دختر وپسر قبل از ازدواج جنبه اساسی دارد نیاز های جنسی در واقع پشت صحنه است منتها برای آنکه جنبه مثبتی به آن ارتباط دهند می گویند برای رسیدن به تفاهم برای ازدواج است .لذا ابتدا توصیه می شود خانواده همدیگر را شناسایی کنید بعداز اینکه به این نتیجه رسیدید که خانواده ها که از ابعاد مختلف به هم نزدیکند و وصلت بین این دو خانواده مناسب است آنگاه از طریق انچه عرف است ودر جامعه ما مرسوم می باشد به خواستگار یرفته و صحبت های بیشتر برای تفاهم بیشتر انجام گیرد زیر بیشتر اوقات آن صحبتهای دختر وپسر موجب می شود قبل از تفاهم علاقه شدید در طرفین به وجود آید و آ« گاه همه چیز را تحت وشعاع قرار دهد و قدرت انتخاب را از آن ها بگیرد که معمولا نیز چنین می شود و بیشتر ازدواج های این چنینی به شکست مواجه می شود.

آیا دختر و پسر می توانند در محیط دانشگاه در مورد ازدواج با یکدیگر صحبت کنند؟

اگر منظور از صحبت در مورد ازدواج آن باشد که درصدد شناخت یکدیگر هستید تا بعد از آن، در مورد ازدواج یا یا عدم آن تصمیم بگیرید ، در این صورت قبل از صحبت رو در رو و مستقیم باید درصدد کسب آگاهی های دیگر برآیید و در مرحله پایانی و و تکمیلی اطلاعات به گفت وگوی مستقیم اقدام کنید .البته با حضور و قضاوت دیگران ؛چون هدف شناخت است نه ارتباط عاطفی و احساسی . بی تردید اگر قبل از آگاهی از اصالت خانوادگی ، میزان اعتقاد فردی وخانوادگی شناخت خصایص و جسمی و روانی (سابقه های بیماری خانوادگی و...) به سراغ شناخت خصایص شخصیتی و فردی فرد مورد نظر بروید ؛ در محیطی که محبت واحساس و الفت موج می زند به گفت و گو بپردازید -چه بخواهید چه نخواهید -به ازدواج منتهی می شوید؛ چرا که ریسمان مودت و عشق را نمی توان بعد از این ارتباط و گفت وگو گسست ؛ اما عشقی کور و بیگانه با تعقل وتفکر که ثمره ای جز سردرگمی ندارد .

گفت و گوی شناختی ..!

گفت و گوی شناختی صحبتی که به منظور شناخت دختر وپسر از همدیگر صورت می گیرد تا بر اساس شناخت و آگاهی بدست آمده ، در مورد بنا کردن یا نکردن زندگی مشترک تصمیم گرفته شود . این گفت و گو با رعایت شرایط زیر می تواند به به هدف خود دست یابد ؛ وگرنه در صورت تخلف نه تنها هدف خود را تامین نمی کند بلکه رهزن دختر وپسر نیز خواهد شد :

شرایط گفت و گوی شناختی

1.در این گفت وگو جز پیام شناختی پیام دیگری مبادله نمی شود (همانند پیام های عاطفی و احساسی)

2.محور گفت وگو با طرح سوالات از پیش تعیین شده مشخص باشد.

3.گفت و گو ها از محور تعیین شده خارج نشود.

4. موضوع گفت وگو به صورت کلی قبل از جلسه به طرفین اطلاع داده شود.

5.مدت گفت و گو هم کوتاه باشد.

6. برخی گفت و گو ها محور تفکر بعدی و تصمیم گیری قرار گیرد .

7.در این گفت وگو نفر سومی هم باشد که ناظر بر محتوا و نکات مبهم و مجهول را گوشزد کند(یک نفراز طرف دختر وپسر)

8..دقت شود هدف از سخن شناخت یکدیگر است آن هم شناخت از سطح اطلاعات و سواد،نگرش پایبندی به ارزش ها و نوع ارزش ها ...