می خواهید بدونید طرفتون به چه چیزی فکر میکنه؟ پس با من همراه باشید...

 

فقط قبل از شروع به این دو نکته توجه داشته باشید

*این واکنش ها برای برای افراد راست دست نوشته شده است و در صورت چپ دست بودن ، برعکس در نظر بگیرید

*این واکنش ها واقعی هستند و دانشمندان با آزمایش روی افراد اثبات کرده اند.

*زیر منظور از راست یا چپ دید ما نسبت به فرد انجام دهنده است.

واکنش های چشمی:

بالا سمت راست :نشانگر جستو جو و بازسازی رویدادی تصویری که در گذشته رخ داده

بالا سمت چپ:در حال ساختن تصویر یا رویداد جدید

مستقیم سمت راست : بخاطر آوردن صوتی که در گذشته شنیده

مستقیم سمت چپ:در حال ساختن کلمه یا صوتی که در گذشته رخ نداده

پایین سمت راست : صحبت کردن شخص با ضمیر داخلی اش

پایین سمت چپ : بخاطر آوردن یا تصویر یکی از حواس ، لامسه ، بویایی ویا چشایی

چند حرکت یا بدون حرکت : ممکن است شما سوالی را از فرد مورد نظر بپرسید هیچ از حرکت مورد نظر را انجام ندهد وبه یک نقطه خیره شود این بدین معنی ست که سوال و جواب را به صورت تصویری بررسی و شبیه سازی میکند.