*کله پاچه باید تازه و بدون بو باشد .

*برای پاک کردن کله و پاچه اول آن را در آب جوش ریخته سپس بیرون آورده موهای آن را می کنیم و کز می دهیم .دماغ و دشولهای زائد آن را می کنیم .

در وسط پاچه ها کیسه مو قرار دارد که با یک برش آن را بیرون می آوریم .

*نمک کله و پاچه را در آخر پخت اضافه می کنیم .

*برای پختن کله و پاچه آن را در یک قابلمه بزرگ گذاشته و پس از 2بار جوشاندن کف و چرکهای آنرا بیرون ریخته و با آبسرد به پخت می کنیم.

*روی در قابلمه کله و پاچه یک حوله می اندازیم تا سریعتر پخته شود و تا حد امکان آن را با حرارت ملایم می پزیم .