سرنوشت یک زن

از آرتور هیلی

(در لوترن انگلستان زاده شد نخستین اثرش یک نمایشنامه تلویزیونی «پراوز به داخل خطر»بود که بعدا به صورت فیلم درآمد .آثار دیگر او عبارتند از:«تشخیص پزشکی نهایی»،«درمکان های بلند»،«فرودگاه»،«رباخواران»،«چرخ ها»)

ترجمه دکتر حسین سروری

داستان  درباره ی زنی با شهامت و جسورا بنام سیلاست ، سیلا یک ویزیتور مواد داروئی است داستان بیشتر برگرد حوداث و اتفاقات که در جریان کار می افتاد ... سیلا  دست به کارهایی میزنه که حتی مردان هم از انجام آن عاجزند و تحسین هم رو برمی انگیزنه ...

داستان خیلی جذاب و جالبیه!  سیلا یک زن منحصربفرد وقوی !

دریافت- سرنوشت یک زن