برای نگهداری سیب بدون لک مدتی آن را درون روزنامه می پیچیم .

برای خرید لیموشیرین آنهایی را انتخاب می کنید که پوست نازک ،زرد و براق داشته باشد.

برای خرید لیموشیرین دقت کنید که پوست آنها زرد ،نازک و پرآب باشد .

سیب هرچه سفت تر و خوش آب و رنگ تر باشد بهتر است .

خیارها را برای بیشتر نگه داشتن در قابلمه ای از جنس روی قرار دهید .

بوی طالبی رسیده فرق میکند ، با تکان دادن ، تخم های داخلش صدا می دهد ، بالای طالبی نرم تر است .

هندوانه هرچه بزرگتر باشد رسیده تر است ، وزن هندوانه رسیده کمتر به نظر می رسد . اگر بین دو دست کمی فشار دهیم صدای قرچ قروچ شنیده می شود . قسمت اتصال هندوانه به ساقه اگر کاملا کنده شده بود یکی از دلایل رسیده بودن آن است و اگر مانده باشد کال است .

اگر قسمت انتهای خربزه که به بوته چسبیده سریع کنده شود خربزه رسیده است . اگر وزن خربزه بیشتر از معمول به نظر بیاید رسیده است . اگر با شست قسمت بالای خربزه را فشار دهیم باید نرم باشد خربزه سالم را میتوان زیر خاک اره به مدت چند هفته نگه داشت .

برای نگه داری انگور در فصول سرد آن را در زیر خاک اره قرار می دهیم ویا آن را به بند می کشیم و درجای تاریک و خنک نگه میداریم .

برای شستن میوه ها میتوان از چند قطره مایع ظرفشویی در آب استفاده کرد .