1. زمانی که شما درمحل کار نیستید به عنوان یک شهروند عادی به شمار نمیروید!شما  باید در چنین مواقعی باید حس جذابیت در خود بروز دهید برای این کار خوب است که یک تی شرت بپوشید و با کفش اسپرت حالتی آرام وریلکس برای خود و اطرافیان تدارک ببینید.

 2. استفاده از یک شلوار کوتاه خاکی و یک کفش ساده سفید بسیار جذاب به نظر می رسد.

 3. اگر تعداد کفش ها وکمربندهایتان زیاد است می توانید برای زیبا شدن رنگ کمربند و کفش هایتان را ست کنید .

 4. وسایل جانبی شما باید همیشه باهم مطابقت داشته باشند ، به عنوان مثال ،کراوات ،یقه سرآستین ،کمربند و ...

 5. کمربند را همیشه کمی پایین تر از ناف قرار دهید ، از این که کمربند را بیش از اندازه بالا یا بالا تر از ناف ببرید اجتناب کنید.

 6. هر دو هفته یکبار به بررسی کفش ها بپردازید . توجه کنید که اگر چند کفش دارید برای روزهای خاص زمانبندی کنید و دو روز متوالی را از یک کفش استفاده نکنید

 7. اگر دوست دارید اطرافیان به شما توجه کنند جوراب روشن بپوشید

 8. حتی اگر شلوارتان کاملا برایتان مناسب است و کمر آن گشاد نیست برای زیبایی  بهنر است از کمربند استفاده کنید

 9. شما هر چقدر هم که زیبا پوش باشید ولی کفش های کثیف کل امتیاز شما را می گیرد . همیشه چیزی برای پاک کردن کفش در کیفتان باشد.


  ترجمه و تلخیص و تغییر از :

  http://www.therulesofstyle.com