• وقتی قوطی کنسرو شده رب را باز می کنیم آن را در کاسه بلور یا شیشه ای می ریزیم .
  • برای جلوگیری از کپک زدن رب آن را در شیشه ریخته و روغن گرم آب کرده روی آن می ریزیم تا سطح آن را کاملا بگیرد و راهی برای نفوذ هوا نداشته باشد .
  • برای خوش رنگ شدن غذا قبل از مصرف رب را در روغن سرخ می کنیم .
  • روغن را پس از پختن غذا در آن می ریزیم . اگر زود بریزیم غذا تیره می شود .