بنام آنکه جان را فکرت آموخت

- والدین غیر منطقی هستند با آنها بحث استدلالی نکنید. لبخند زده و موافقت کنید این کار باعث می شود تا آنها احساس پشیمانی و گناه کنند هنگامی که هنگامی که آنها سرگرم صحبت با شما هستند ،  به کار دیگری مشغول نشوید زیرا این کار آنها را عصبانی می کند .
- هنگامی که والدین منطقی هستند (یعنی درباره ی انتظارات خود و یا یک تصمیم با شما صحبت می کنند) به آنها گوش دهید تا سخن خود را به پایان رسانند ، سپس دلایل و انتقادات خود را مطرح کنید ، زیرا از این کار عصبانی نمی شوند و به شما احترام خواهد گذاشت .
- اگر والدین درخواست شما را رد کردند یا اجازه کاری را به شما ندادند و یا آزادی شما را محدود کردند نپرسید «چرا؟» زیرا با« نه» دیگری مواجه می شود به جای آن می توانید بگویید «چه کار می توانم انجام دهم تا به درخواستم پاسخ دهید یا به آزادی من احترام بگذارید؟»
سوال« چه باید بکنم» به شما نشان می دهد که برای جلب رضایت والدین خود چه کاری باید انجام بدهید.
- اگر والدین شام عصبانی شدند بر اعصاب خود مسلط باشید واگر فایده ای نداشت کاری به کارشان نداشته باشید تا به حالت عادی برگردند.
- والدین گاهی بی انصاف هستند و این کار آنها شما را عصبانی می کند ، هنگامی که عصبانی هستید به بی انصافی آنها انتقاد و اشاره نکنید و صبور باشید .
- وقتی عقاید خواسته ها و یا شکایات خود را مطرح می نمایید صدایتان را بلند نکنید و آرام باشید ، اگر فریاد بزنید آنها فقط صدایتان را می شنوند ولی اگر آرام باشید سخنان شمارا نیز میفهمند
- هیچ گاه خود را در موقعیتی قرار ندهید که که برنده یا بازنده باشید شما یک نوجوان هستید لذا شکست خواهید خورد ویا تنبیه خواهید شد. سعی کنید با آنها مصالحه و تفاهم کنید تا موقعیتی ایجاد شود که هر دوی شما درآن پیروز باشید .
- اگر نمی توانید با والدین خود صحبت کنید یا آنها از صحبت کردن با شما عصبانی می شوند سخنان خود را بنویسید و به آنها بدهید .
- گاهی اوقات با پدر و مادر خود به تنهایی بیرون بروید . به آنها بگویید که دوست دارید با آنها تنها باشید ، آنهاابتدا از شنیدن این موضوع نگران می شوندو گمتن می کنند که می خواهید خبر ناگواری را به آنها بدهید حتی ممکن است از شنیدن سخنان شما احساساتی شده و یا شما را در آغوش بگیرند.
- وقتی که والدین شما مشغول مطالعه یا تماشای تلویزیون هستند، گاهی آنها را همراهی کنید درباره ی موضوعاتی چون مدرسه دوستان و دیگر مسائل مورد علاقه شان صحبت کنید آنها ممکن است درآغاز تصور کنند تغییر رفتار شما دلیل خاصی دارد ولی این احساس را به تدریحج از دست داده و  شخصیت جدید شمار ار خواهند پذیرفت .
- بدیهی ست شما حاضر نیستید با افرادی که با شما مشاجره می کنند یا همکاری ندارند کمک کنید ، اگر شما با والدین خو چنین رفتار ی را داشته باشید آنها نیز به شما کمک نکرده و با در خواست هایتان موافقت نخواهند کرد. سعی کنید با آنها درگیر نشوید و روحیه همکار یداشته باشید ، مطمئن باشید نتیجه این رفتار به سود شما خواهد بود
- هر روز از والدین خود بپرسید «چه کمکی می توانم به شما بکنم ؟» بیشتر اوقات آنها از شما تشکر کرده و کاری را به شما واگذار نخواهند کرد شما می توانید با انجام برخی کارها به صورت داوطلبانه و بدون این که از شما درخواست کنند ، موجب خوشحالی و شگفتی آنها شوید ، آنها به هم خواهند گفت که شما بهترین فرزندی هستید که یک پدر و مادر می توانند داشت باشند .
- اگر پدرو مادر شما با هم به مشاجره پرداختند آنها را تنها بگذارید زیرا اگر شاهد بگومگوی آنها باشید با شما نیزبرخورد. خواهند کرد
- گاهی اوقات انجام کارهای ساده وناچیز مانند خاموش کردن لامپ ها ، تمیز کردن اتاق خواب و یا آویزان کردن حوله پس از دوش گرفتن موجب می شود بتوانید امتیازات مهمی از آنها بگیرید مثل رفتن به منزل دوستان ، استفاده از اتومبیل آنها یا استفاده بیشتر از تلفن.
- با والدین خود صبور باشید ، به یاد داشته باشید که دوران نوجوانی شما مرحله ای سخت برای آنهاست ، بنابراین به آنها کمک کنید تا با آرامش و روحیه ی همکاری با این مرحله از زندگی شما رخورد کنند آنها یک روز از شما تشکرخواهند کرد .