لباس های بافتنی را در محلول آب سرد با آب کمی ولرم یا پودر های کم کف یا مایعات مخصوص مدت کمی خیس کرده و کمی بمالید سپس آب کشیده و در صافی پهن کنید اگر آویزان کنیم هر قسمت از لباس از یک طرف بلند می شود .

لباس های بافتنی را هرگز نباید اتو کنیم .

لباس های بافتنی سفید را حتما در جلو سایه خشک کنید چون در آفتاب تغییر رنگ می دهد .

پس از جمع کردن لباس های بافتنی برای سال آینده بین آنها صابون گذاشته تا موز زده نشوند .


برگرفته از کتاب :پنجاه نکته ریز خانه داری