برگ گلها را یک روز در میان یا هفته ای دوبار با اسپری می شوییم .

یک قاشق روغن کرچک در تمام خاک گلدان بدهیم و یک لیوان آب روی آن بریزیم ایجاد طراوت و شادابی در گلها می کند .

برای از بین بردن حشرات موذی یک حبه سیر در زیر خاک گلدان قرار می دهیم .

خاک گلدان ها را باید سالی یکبار عوض کرد زیاد آب دادن به گلدان ها سبب گرمی و جمع شدن حشرات می شود .

اشنایی با گیاه آپارتمانی