افسانه ها و قصه های ملل

ترجمه : م - پورکریم

این مجموعه شامل 25 داستان ازملل های مختلف هست و مناسب برای نوجونان

که من یکی از داستان های اون به نام قاضی طمع کار را در وبلاگم براتون نوشتم .که داستان جالبی بود به نظرم.

دریافت - افسانه ها و قصه های ملل